Detaljerad information för diarienr 2011-2520  
 
 
Besl. instans: M
Ämnesområde: Microbiol, immunol & infect disease
Beslutsdat: 2011-10-27
Namn: Moll, Markus
Titel: Dr med sc Kön: Man
Univ./Institution: Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
Projekttitel: HIV-1 Vpu - En viral inhibitor av medfödda cellulära immunmekanismer och ett potentiellt mål för en nya antivirala läkemedel
Project title: The accessory protein Vpu - An HIV-1 inhibitor of innate cellular immune mechanisms and a potential target for a novel class of anti-retroviral drugs
Värdhögskola: Karolinska Institutet
SCB-klassificering: Mikrobiologi inom det medicinska området, Immunologi inom det medicinska området, Cell- och molekylä
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2011 2012 2013
  Projektbidrag - Unga forskare/
Vetenskapsrådet, övrig forskning
  1000000 1000000 1000000
Beskrivning: Den globala HIV-1 epidemin är fortfarande utom kontroll. I dag beräknas mellan 35 och 45 miljoner människor vara infekterade med HIV-1 och cirka 25 miljoner människor har redan fallit offer för immunbristsjukdomen AIDS. Dessa siffror ökar kontinuerligt och uppemot 5 miljoner individer uppskattas bli smittade med HIV-1 varje år. Situationen är särskilt allvarlig eftersom endast en liten del av alla infekterade människor har tillgång till bromsmediciner och kortsiktigt finns inget realistiskt hopp att utveckla ett skyddande vaccin. Därför är det viktigt att öka vår förståelse av hur HIV-1 påverkar och undergräver immunsystemet. Bara om vi förstår dessa underliggande patologiska mekanismer kan vi utveckla nya framgångsrika former för att behandla redan infekterade människor, och öka sannolikheten för ett framgångsrikt vaccin. Vi och andra har nyligen upptäckt att HIV-1 har utvecklat en rad mekanismer för att effektivt interfererar med olika medfödda immunmekanismer. För det första, HIV-1 blockerar ett cellulärt protein kallat tetherin för att förstärka frisättningen av nya viruspartiklar från infekterade celler. För det andra, viruset sänker uttrycket av CD1d på ytan av antigenpresenterade celler för att förhindra aktiveringen av så kallade invarianta naturliga mördarceller (NKT cells). För det tredje, HIV-1 interfererar med aktiveringen av naturliga mördarceller (NK cells) genom nedregleringen av NTB-A uttrycket på ytan av infekterade T celler. Den orsakande virala faktorn bakom dessa processer är HIV-1 proteinet Vpu. Vi antar 1) att de nämnda medfödda immunmekanismerna har stor betydelse för värdens försvar mot HIV-1, och 2) att Vpu proteinet är en faktor som avsevärd bidrar till HIVs patogenitet. Vår forskning följer nu tre linjer. Vi kommer att analysera de molekylära och strukturella förutsättningar för Vpu?s interferens med medfött cellulärt immunitet. Vi kommer att undersöka om Vpu?s aktiviteter är bevarade inom lentivirus som infekterar människor och olika primater. Vi kommer att utveckla proteiner som binder Vpu specifikt och blockerar dess aktiviteter. Syfte med den föreslagna forskningen är att styrka våra hypoteser och föra resultaten vidare till utvecklingen av nya antivirala läkemedel med Vpu som måltavla. Sammantaget kommer detta forskningsprojekt öka kunskapen om betydelsen av det medfödda immunsystemets mekanismer i kontexten av HIV-1 infektion, och förhoppningsvis leda till nya infallsvinklar och uppslag till innovativa behandlingsformer. Vi avser att sprida våra resultat och tolkningar hos både forskare och kliniker som är de huvudsakliga målgrupper för resultaten från dessa studier. Därför kommer resultaten som genereras i projektet att sammanfattas för kontinuerlig rapportering i medicinska tidskrifter och presentation på vetenskapliga konferenser.