Detaljerad information för diarienr 2010-6502  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Idé- o lärdomshistoria - tom 2010
Beslutsdat: 2010-10-28
Namn: Holmqvist, Bosse
Titel: Professor Kön: Org.
Univ./Institution: -
Projekttitel: Lychnos
Project title:
Värdhögskola: Lärdomshistoriska Samfundet
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2011
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  80000
Beskrivning: