Detaljerad information för diarienr 2009-6977  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Hum-Sam generellt
Beslutsdat: 2009-10-22
Namn: Holmqvist, Bosse
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: -
Projekttitel: Lychnos
Project title:
Värdhögskola: Lärdomshistoriska Samfundet
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2010
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  75000
Beskrivning: