Detaljerad information för diarienr 2009-4299  
 
 
Besl. instans: NT
Ämnesområde: Datavetenskap
Beslutsdat: 2009-10-29
Namn: Haridi, Seif
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: Kungliga Tekniska Högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, ICT
Projekttitel: Komponent Modeller för dynamiskt utvecklingsbara distribuerade system
Project title: Component Models for Dynamically Evolving Distributed Systems
Värdhögskola: Kungl Tekniska Högskolan
SCB-klassificering: Programvaruteknik, Datalogi, Dator- och datorsystemteknik
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2010 2011 2012
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, naturvetenskaplig-teknikvetenskaplig forskning
  735000 735000 735000
Beskrivning: Programmering av distribuerade system är svårt. Det här förslaget ämner att höja abstraktionsnivån och underlätta programmering och design av dynamiskt utvecklingsbara system. Vi kommer att utveckla mikanismer och programmerings modeller som möjliggör programmeraren att konstruera och kombinera användingsbara och modulära abstraktioner. Ett sätt att anripa detta problem är att utveckla en formalism för reaktiva, parallella och kombinerbara komponenter, som kommunicerar genom meddelande skickning. En komponent implementerar en distribuerade abstraktion, som i sin tur kan vara beroende av en annan komponent. Genom att upprätthålla ett explicit beroenden mellan komponenter, kan man möliggöra dynamiskt omkonfigurering av programvaru arkitekturer som är väsenlig egenskap hos dynamiskt utveckingsbara system.