Detaljerad information för diarienr 2008-7229  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Hum-Sam generellt
Beslutsdat: 2008-10-21
Namn: Holmqvist, Bosse
Titel: Docent Kön: Org.
Univ./Institution: -
Projekttitel: Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria
Project title:
Värdhögskola: Lärdomshistoriska Samfundet
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2009
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  100000
Beskrivning: