Detaljerad information för diarienr 2007-7684  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Hum-Sam generellt
Beslutsdat: 2008-04-22
Namn: Rossholm Lagerlöf, Margaretha
Titel: Professor Kön: Kvinna
Univ./Institution: Stockholms universitet - Konstvetenskapliga institutionen
Projekttitel: Ansökan om tidskriftsbidrag: Konsthistorisk tidskrift, utgivningsår 2008, årgång 77
Project title:
Värdhögskola: Konsthistorisk tskr
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2008
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  120000
Beskrivning: