Detaljerad information för diarienr 2007-7672  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Idé- o lärdomshistoria - tom 2010
Beslutsdat: 2007-10-23
Namn: Holmqvist, Bosse
Titel: Professor Kön: Org.
Univ./Institution: -
Projekttitel: Ansökan om tidskriftsbidrag: Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria, utgivningsår 2007
Project title:
Värdhögskola: Vetenskapsrådet
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2008
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  65000
Beskrivning: