Detaljerad information för diarienr 2001-5493  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Konstvetenskap - tom 2010
Beslutsdat: 2001-12-11
Namn: Rossholm Lagerlöf, Margaretha
Titel: Professor Kön: Kvinna
Univ./Institution: Stockholms universitet - Konstvetenskapliga institutionen
Projekttitel: Konsthistorisk tidskrift
Project title:
Värdhögskola: Vetenskapsrådet
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2002
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  120000
Beskrivning: