Detaljerad information för diarienr 2001-5480  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Historia - tom 2010
Beslutsdat: 2001-12-11
Namn: Widmalm, Sven
Titel: Kön: Man
Univ./Institution: Uppsala universitet - Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Projekttitel: Lychnos
Project title:
Värdhögskola: Vetenskapsrådet
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2002
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  130000
Beskrivning: