Detaljerad information för diarienr 2006-7288  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Hum-Sam generellt
Beslutsdat: 2006-10-27
Namn: Widmalm, Sven
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: -
Projekttitel: om tidskriftsbidrag: Lychnos, utgivningsår 2007
Project title:
Värdhögskola: Vetenskapsrådet
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2007
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  64000
Beskrivning: