Detaljerad information för diarienr 2005-8244  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Hum-Sam generellt
Beslutsdat: 2005-11-29
Namn: Widmalm, Sven
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för Tema
Projekttitel: Lychnos, 2005
Project title:
Värdhögskola: Vetenskapsrådet
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2006
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  50000
Beskrivning: