Detaljerad information för diarienr 2005-4202  
 
 
Besl. instans: NT
Ämnesområde: Datavetenskap
Beslutsdat: 2005-11-10
Namn: Pena Palomar, Jose Manuel
Titel: Doktor Kön: Man
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för Fysik och mätteknik (IFM)
Projekttitel: Induktion av Bayesianska nätverk för att representera atheroskleros nätverk
Project title: Learning Bayesian network models of the atherosclerosis network
Värdhögskola: Linköpings universitet
SCB-klassificering: Datavetenskap, Matematisk statistik, Bioinformatik
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2006 2007 2008 2009
  Anställning som forskarassistent/
Vetenskapsrådet, naturvetenskaplig och teknikvetenskaplig forskning
  843000 843000 843000 843000
Beskrivning: Atheroskleros är en sjukdom som kännetecknas av att blodkärlens väggar täcks av fett avlagringar som kan komma att slutligen minska blodflödet i kärlen eller även bidra till hjärtinfarkt. Faktum är att atheroskleros är den största dödsorsaken i västvärlden. Atheroskleros orsakas sällan av enstaka faktorer. Istället bildas atheroskleros i ett nätverk där genetiska och miljöorsaker samspelar. Lite är kännt om detta nätverk som jag i fortsättningen kommer att kalla för atheroskleros nätverk. Syftet med mitt projekt är att använda Bayesianska nätverk för att representera atheroskleros nätverk för att förbättra diagnosen och behandlingen av sjukdomen. Mitt mål är att uppnå Bayesianska nätverk från uppgifter om patienter med allvarlig atheroskleros. Uppgifterna om varje patient inkluderar kliniska, livsstil och genetiska uppgifter. Bayesianska nätverk uppstod på 80-talet när ett tvärvetenskapligt samarbete inleddes mellan datavetenskap och statistik. Sedan dess har bayesianska nätverk blivit ett av de mest populära paradigm för data analys eftersom de kan användas till att resonera om data och är därför av stor hjälp i diagnosen och behandlingen av atheroskleros.