Detaljerad information för diarienr 2004-7704  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Hum-Sam generellt
Beslutsdat: 2004-11-15
Namn: Widmalm, Sven
Titel: Docent Kön: Man
Univ./Institution: Uppsala universitet - Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Projekttitel: Ansökan om tidskriftsbidrag: Lychnos, år 2005
Project title:
Värdhögskola: Vetenskapsrådet
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2005
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  70000
Beskrivning: