Detaljerad information för diarienr 2004-7588  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Hum-Sam generellt
Beslutsdat: 2004-11-15
Namn: Rossholm Lagerlöf, Margaretha
Titel: Professor Kön: Kvinna
Univ./Institution: Stockholms universitet - Konstvetenskapliga institutionen
Projekttitel: Konsthistorisk tidskrift, år 2005, vol. 74
Project title:
Värdhögskola: Konsthistorisk tskr
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2005 2006 2007
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  120000 120000 120000
Beskrivning: