Detaljerad information för diarienr 2002-7744  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Idé- o lärdomshistoria - tom 2010
Beslutsdat: 2002-12-02
Namn: Widmalm, Sven
Titel: Docent Kön: Man
Univ./Institution: Uppsala universitet - Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Projekttitel: Lychnos. Utgivningsår 2003
Project title:
Värdhögskola: Vetenskapsrådet
SCB-klassificering:
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2003
  Tidskriftsstöd/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  130000
Beskrivning: