Startsida
 
Obs! Endast kontrakt via brev är garanti för beviljat bidrag, felaktigheter i projektdatabasen kan finnas.
Villkor kan finnas för enskilda beslut, vilka i förekommande fall framgår av beslutshandlingen.
Beslut om anställningar publiceras här direkt efter att Vetenskapsrådet fattat beslut om tilldelning. Anställningen vinner dock laga kraft först efter en överklagandeperiod.
 
 
 
 
  Enkel sökning Avancerad sökning >>       
 
Sökord: 
 
                
 
 
 
Vetenskapsrådets projektdatabas, VR-Proj, är en söktjänst som tillåter sökning bland Vetenskapsrådets samtliga beviljade projekt och finansieringsärenden. Systemet innehåller övervägande information på svenska.

VR-Proj hämtar sin informationen från Vetenskapsrådets administrativa system. Denna information består dels av de uppgifter som forskarna själva har lämnat, och dels av information som Vetenskapsrådets olika beslutande instanser har tillfört.

För att bättre kunna utnyttja systemet finns en hjälpfunktion .