Startsida
 
Obs! Endast kontrakt via brev är garanti för beviljat bidrag, felaktigheter i projektdatabasen kan finnas.
Villkor kan finnas för enskilda beslut, vilka i förekommande fall framgår av beslutshandlingen.
Beslut om anställningar publiceras här direkt efter att Vetenskapsrådet fattat beslut om tilldelning. Anställningen vinner dock laga kraft först efter en överklagandeperiod.
 
 
 
 
  Enkel sökning Avancerad sökning >>       
 
Sökord: 
 
                
 
 
 
Vetenskapsrådets projektdatabas är en söktjänst som tillåter sökning bland Vetenskapsrådets beviljade projekt och finansieringsärenden, där beslut tagits senast 2014-12-31. Systemet innehåller övervägande information på svenska.

Informationen består dels av de uppgifter som forskarna själva har lämnat, så som till exempel en populärvetenskaplig beskrivning, och dels av information som Vetenskapsrådets olika beslutande instanser har tillfört.

För att bättre kunna utnyttja systemet finns en hjälpfunktion .

Projekt beviljade av Vetenskapsrådet från och med 2015 och framåt hittar du i SweCRIS, en nationell kontraktsdatabas över svensk bidragsfinansierad forskning.

Till SweCRIS